Site news

General news and announcements

DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo về việc đánh giá đồ án học kỳ 2, năm học 2018-2019 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Tue, 13 Aug 2019, 6:32 PM
Thông báo thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Thu, 11 Jul 2019, 10:34 AM
Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Thu, 23 May 2019, 12:32 AM
Quy định thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019 (lần 1) Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 6 May 2019, 11:32 AM
Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2019 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Sun, 21 Apr 2019, 6:05 PM
Khắc phục sự cố không đăng nhập được Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 3 Oct 2018, 7:24 PM
Thông báo v/v đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2018 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 19 Mar 2018, 12:53 PM
Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp các lớp cuối khóa Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Thu, 15 Mar 2018, 10:25 PM
Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp các lớp DA14TT, DA14QTM, CA15TT Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 14 Mar 2018, 7:13 PM
Thông báo thời gian nộp và báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 2) Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Fri, 18 Aug 2017, 9:22 PM
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Sat, 5 Aug 2017, 11:20 AM
Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Sat, 22 Jul 2017, 11:05 AM
Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng, Trao bằng Tốt nghiệp Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 10 Jul 2017, 5:59 AM
Thông báo về việc báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành lần 1 năm 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 28 Jun 2017, 10:33 PM
Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án chuyên ngành lần 1 năm 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 28 Jun 2017, 10:16 PM
Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án cơ sở ngành lần 1 năm 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 28 Jun 2017, 10:10 PM
Thông báo tạm dừng mở cửa phòng máy tính C71.205 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 21 Jun 2017, 1:39 AM
Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 1) Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 19 Jun 2017, 9:25 AM
Thời gian nộp báo cáo đồ án lần 1 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Sat, 17 Jun 2017, 4:08 PM
Quy định thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Tue, 13 Jun 2017, 9:44 PM
Thông báo v/v triển khai sử dụng hệ thống máy chủ lưu trữ website và tên miền Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Tue, 6 Jun 2017, 1:19 AM
Thông báo về việc chuẩn bị báo cáo khóa luận tốt nghiệp lớp DA13TT Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Tue, 6 Jun 2017, 1:06 AM
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Fri, 20 Jan 2017, 10:44 PM
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 9 Jan 2017, 3:15 PM
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 21 Dec 2016, 8:06 PM
Thông báo về việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 14 Nov 2016, 8:00 PM
Sơ đồ, nguyên tắc đọc tên phòng và cách xem thời khóa biểu tại Trường Đại học Trà Vinh Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Sun, 9 Oct 2016, 10:46 PM
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016 - 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 20 Jul 2016, 10:35 AM
Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Sat, 16 Jul 2016, 12:27 AM
Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2016 - 2017 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 8 Jun 2016, 10:23 AM
Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 1 Jun 2016, 8:34 AM
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2015 - 2016 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Wed, 18 May 2016, 11:31 AM
Thông báo tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2015 - 2016 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Mon, 4 Apr 2016, 11:56 PM
Thông báo hướng dẫn đăng ký MH trực tuyến HK II NH 2015 – 2016 đối với các lớp ĐH, CĐ khóa 2015 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Fri, 1 Jan 2016, 9:50 PM
Thông báo Sinh viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Fri, 1 Jan 2016, 9:47 PM
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016 Picture of Hoang Duy Thien Nguyen Hoang Duy Thien Nguyen 0 Hoang Duy Thien Nguyen
Fri, 1 Jan 2016, 9:45 PM