Site news

Khắc phục sự cố không đăng nhập được

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Khắc phục sự cố không đăng nhập được
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 3 October 2018, 7:24 PM
 

Bộ môn CNTT thông báo hệ thống đã có thể được đăng nhập trở lại bằng tài khoản thư điện tử của Giảng viên / Sinh viên sau một khoảng thời gian OAuth 2.0 Google API bị lỗi.