Site news

Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 1 June 2016, 8:34 AM
 

Căn cứ quyết định số 769/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2016;

Căn cứ kế hoạch số 781/KH-ĐHTV, ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thực hiện công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016,

Căn cứ nhu cầu sử dụng phòng học phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ học, giảng dạy và làm việc, tham gia công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (nếu có); với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Các ngày 29, 30/6/2016 và 01, 02, 03, 04/7/2016

Địa điểm:

Khu 1 (bao gồm Khoa Ngôn ngữ – Văn hoá – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Khu thực hành Khoa Y – Dược);

Khu 2 (số 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, TP Trà Vinh);

Khu 3 (số 01A, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh);

Khu 4 (số 127, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh).

Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trở lại bình thường.

Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được biết và thực hiện đúng tinh thần thông báo này.