Site news

Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2015 - 2016
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 18 May 2016, 11:31 AM
 

Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của Sinh viên, Học sinh năm học 2015-2016,

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

 -   Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên, học sinh đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

-   Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp trong đợt này, sinh viên, học sinh liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 23/5/2016 đến hết ngày 27/5/2016.

-   Thời gian đóng học phí: từ ngày 13/6/2016 đến 17/6/2016

-   Địa điểm đóng học phí:

+ Tại phòng Kế hoạch – Tài vụ: Đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy khoá 2013, 2014, 2015.

+ Tại phòng Đào tạo: Đối với sinh viên, học sinh các khoá còn lại.

Đề nghị các Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên, học sinh được biết và thực hiện.