Site news

Thông báo v/v đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2018

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo v/v đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 19 March 2018, 12:53 PM
 

Bộ môn thông báo đến các em sinh viên năm cuối xem thông tin về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và có thể bắt đầu đăng ký đề tài trực tuyến (đăng nhập bằng tài khoản thư điện tử sinh viên) từ 13h00 ngày 19/3/2018.