Site news

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp các lớp cuối khóa

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp các lớp cuối khóa
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 15 March 2018, 10:25 PM
 

Bộ môn thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp của các lớp như sau:

  1. Lớp CA15TT: từ 14 giờ đến 16 giờ thứ ba (20/3/2018)
  2. Lớp DA14TT: từ 14 giờ đến 16 giờ thứ ba (20/3/2018)
  3. Lớp DA14QTM: từ 14 giờ đến 16 giờ thứ ba (03/4/2018)

Lưu ý:

  1. Báo cáo viết phải trình bày theo mẫu đã quy định, có xác nhận của GV giám sát
  2. Sinh viên trực tiếp đi nộp và ký tên vào danh sách ghi điểm
  3. Đính kèm đĩa CD chương trình minh họa (nếu có)
  4. Theo dõi email trong trường hợp GV chấm báo cáo cần liên lạc để làm rõ nội dung
  5. Ngoài thời gian nêu trên, sinh viên không nộp báo cáo xem như không hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp và phải đăng ký thực hiện lại ở năm tiếp theo