Site news

Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp các lớp DA14TT, DA14QTM, CA15TT

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp các lớp DA14TT, DA14QTM, CA15TT
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 14 March 2018, 7:13 PM
 

Căn cứ kế hoạch tổng thể của các lớp DA14TT, DA14QTM, CA15TT năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học Công nghệ thông tin khóa 2014 và lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin khóa 2015;

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo đến các cố vấn học tập, giảng viên hướng dẫn và các sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp một số nội dung như sau:

1/ Cố vấn học tập có nhiệm vụ thông báo rộng rãi, tư vấn và đôn đốc sinh viên chọn đề tài theo đúng thời gian quy định.

2/ Sinh viên truy cập vào website của Bộ môn Công nghệ thông tin để xem danh sách đề tài, liên hệ các giảng viên hướng dẫn để tìm hiểu đề tài.

3/ Sau khi được giảng viên hướng dẫn đồng ý hướng dẫn, sinh viên truy cập vào website của Bộ môn Công nghệ thông tin để đăng ký thực hiện đề tài (chọn mục Đồ án - Niên luận).

4/ Sau khi đăng ký thành công, sinh viên có nhiệm vụ liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn để nhận yêu cầu cụ thể và thực hiện đề tài theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các cố vấn học tập, giảng viên hướng dẫn theo dõi, hỗ trợ các bạn sinh viên thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định.