Site news

Thông báo thời gian nộp và báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 2)

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thời gian nộp và báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 2)
by Hoang Duy Thien Nguyen - Friday, 18 August 2017, 9:22 PM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo đến tất cả sinh viên có thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành năm 2017 về việc báo cáo lần hai như sau:

Các bạn KHÔNG NỘP lần 1 hoặc CHƯA ĐẠT (điểm nhỏ hơn 4.0) ở lần báo cáo thứ nhất tiến hành nộp quyển báo cáo và đĩa CD (nếu có) về Văn phòng Bộ môn trong khoảng thời gian từ 09 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày thứ hai (21/8/2017).

Thời gian dự kiến tổ chức buổi báo cáo đồ án từ ngày 23-27/8/2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Lưu ý:

1. Bộ môn chỉ nhận các báo cáo đã có chữ ký xác nhận hoàn thành của giảng viên hướng dẫn.

2. Sinh viên phải tự đi nộp báo cáo của cá nhân (có ký tên vào danh sách ghi điểm)

3. Ngoài khoảng thời gian quy định trên, Bộ môn xem như sinh viên không hoàn thành báo cáo, sinh viên sẽ phải đăng ký lại việc thực hiện đồ án trong học kỳ 2, năm học 2017-2018.