Site news

Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2017 - 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 22 July 2017, 11:05 AM
 

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

+ Sinh viên khoa Y – Dược: đăng ký từ ngày 25/7/2017 đến ngày 30/7/2017

+ Sinh viên khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản:  đăng ký từ ngày 26/7/2017 đến ngày 30/7/2017

+ Sinh viên các khoa còn lại; sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm:  đăng ký từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/7/2017.

Thời gian công bố kết quả đăng ký: ngày 08/8/2017

Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

Xem thông báo chi tiết tại Cổng thông tin sinh viên.