Site news

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng, Trao bằng Tốt nghiệp

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng, Trao bằng Tốt nghiệp
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 10 July 2017, 5:59 AM
 

Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ Bế  giảng, Trao bằng Tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cuối khóa, thời gian tổ chức dự kiến như sau:

  • Buổi sáng ngày 19/8/2017: các lớp đại học hệ chính  quy trong đó có lớp DA13TT
  • Buổi sáng ngày 26/8/2017: các lớp cao đẳng hệ chính  quy trong đó có lớp CA14TT

Địa điểm tổ chức Lễ tại Giảng đường 1000 chỗ - Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Sinh viên đăng ký tham dự buổi lễ đến hết ngày 11/8/2017 đối với lớp DA13TT, và đến hết ngày 18/8/2017 đối với lớp CA14TT tại Văn phòng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.

Sinh viên xem thông báo cụ thể trên trang web Phòng Đào tạo để biết thêm thông tin chi tiết.