Site news

Thông báo về việc báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành lần 1 năm 2017

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành lần 1 năm 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 28 June 2017, 10:33 PM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo đến tất cả sinh viên có thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành về việc báo cáo như sau:

Thời gian báo cáo cho từng đề tài không quá 30 phút, cụ thể sinh viên xem trong 2 danh sách:

  1. Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án cơ sở ngành lần 1 năm 2017
  2. Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án chuyên ngành lần 1 năm 2017

Địa điểm: các phòng C71.204, C71.205, C71.206 (sinh viên xem phòng cụ thể trước cửa mỗi phòng)

Lưu ý: sinh viên xem cẩn thận thời gian mình báo cáo, đến trước 5-10 phút để chuẩn bị, sinh viên nào vắng mặt sẽ bị đánh giá không đạt ở lần 1 và phải thực hiện báo cáo lại sau đó (sẽ có thông báo sau).