Site news

Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án chuyên ngành lần 1 năm 2017

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án chuyên ngành lần 1 năm 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 28 June 2017, 10:16 PM
 
TT MS Tên đề tài Mã SV Họ và tên SV Họ và tên GVHD
(CB chấm 1)
Họ và tên CB chấm 2 Thời gian
bảo vệ
1 CN004 Mô phỏng thang máy 110114008 Lâm Công Đỉnh Lê Minh Tự Ngô Thanh Huy 15h-15h30
03/7/2017
2 CN003 Mô phỏng máy rút tiền ATM 110114092 Ưng Văn Vũ Lê Minh Tự Ngô Thanh Huy 15h30-16h
03/7/2017
3 CN016 Tìm hiểu NoSQL và phát triển web đơn giản với MongoDB 110114004 Trang Minh Chánh Nguyễn Bảo Ân Hà Thị Thúy Vi 13h-13h30
05/7/2017
4 CN013 Tìm hiểu lập trình Android trên Xamarin.Forms 110114010 Kim Hữu Duy Nguyễn Bảo Ân Nguyễn Hoàng Duy Thiện 14h-14h30
05/7/2017
5 CN019 Xây dựng ứng dụng đặt hàng trực tuyến trên thiết bị di động Android 110114044 Thạch Thanh Hiền Nguyễn Bảo Ân Nguyễn Hoàng Duy Thiện 14h30-15h
05/7/2017
6 CN014 Tìm hiểu một số thao tác Text mining với R 110114066 Tăng Minh Ngọc Nguyễn Bảo Ân Hà Thị Thúy Vi 13h30-14h
05/7/2017
7 CN015 Tìm hiểu Node.Js để xây dựng ứng dụng chat 110114086 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Bảo Ân Nhan Minh Phúc 16h30-17h
04/7/2017
8 CN023 Xây dựng ứng dụng tra cứu lý lịch trích ngang của sinh viên 110114021 Keo Samane Nguyễn Ngọc Đan Thanh Võ Thành C 14h30-15h
03/7/2017
9 CN028 Xây dựng website thi trắc nghiệm sử dụng ASP.NET và LinQ 110114020 Thạch Qui Nhan Minh Phúc Trần Văn Nam 14h30-15h
05/7/2017
10 CN027 Xây dựng website quản lý hồ sơ khoa học sử dụng ASP.NET và LinQ 110114027 Nguyễn Thị Tường Vy Nhan Minh Phúc Trần Văn Nam 15h-15h30
05/7/2017
11 CN026 Xây dựng website quản lý hồ sơ Đảng viên sử dụng ASP.NET và LinQ 110114062 Tôn Tô Bảo Ngân Nhan Minh Phúc Trần Văn Nam 15h30-16h
05/7/2017
12 CN032 Ứng dụng WPF để xây dựng chương trình quản lý khách hàng 110114041 Lê Thị Hồng Gấm Phạm Minh Đương Nguyễn Bảo Ân 15h-15h30
05/7/2017
13 CN030 Ứng dụng OpenCart để xây dựng website bán hàng trực tuyến 110114075 Dương Hoàng Thành Phạm Minh Đương Phạm Thị Trúc Mai 8h30-9h
29/6/2017
14 CN033 Ứng dụng XML để xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng 110114088 Nguyễn Thị Hồng Vân Phạm Minh Đương Nguyễn Ngọc Đan Thanh 8h30-9h
04/7/2017
15 CN035 Xây dựng website quản lý việc thực hiện đồ án của sinh viên Bộ môn Công nghệ Thông tin 110114002 Ngô Quốc Anh Phạm Thị Trúc Mai Đoàn Phước Miền 8h-8h30
29/6/2017
16 CN034 Xây dựng website quản lý việc chấm công của giảng viên Bộ môn Công nghệ Thông tin 110114072 Mai Ngọc Thanh Tân Phạm Thị Trúc Mai Võ Thành C 13h30-14h
29/6/2017
17 CN044 Xây dựng ứng dụng quản lý công tác nhân bản đề thi, xử lý phách của Khoa KTCN 110114022 Thạch Siêng Võ Thành C Nhan Minh Phúc 14h-14h30
04/7/2017
18 CN045 Xây dựng ứng dụng quản lý công tác ra đề thi, phản biện của Khoa KTCN 110114076 Đào Bào Thị Thu Thảo Võ Thành C Nguyễn Hoàng Duy Thiện 14h30-15h
04/7/2017
19 CN042 Xây dựng ứng dụng quản lý công tác chấm thi của Khoa KTCN 110114077 Nguyễn Thị Diễm Thi Võ Thành C Nguyễn Hoàng Duy Thiện 15h-15h30
04/7/2017
20 CN043 Xây dựng ứng dụng quản lý công tác coi thi của Khoa KTCN 110114082 Lê Thị Bảo Trân Võ Thành C Nguyễn Hoàng Duy Thiện 15h30-16h
04/7/2017