Site news

Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án cơ sở ngành lần 1 năm 2017

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Danh sách phân công giảng viên chấm đề tài đồ án cơ sở ngành lần 1 năm 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 28 June 2017, 10:10 PM
 
TT MS Tên đề tài Mã SV Họ và tên SV Họ và tên GVHD
(CB chấm 1)
Họ và tên CB chấm 2 Thời gian
bảo vệ
1 CS001 Nghiên cứu thư viện OpenCV trong xử lý ảnh 110115001 Nguyễn Nhựt An Đoàn Phước Miền Nguyễn Mộng Hiền 8h30-9h
29/6/2017
2 CS006 Tìm hiểu về SVM trong lĩnh vực xử lý ảnh 110115058 Đặng Minh Trí Đoàn Phước Miền Nguyễn Mộng Hiền 9h-9h30
29/6/2017
3 CS003 Tìm hiểu về Deep learning trong lĩnh vực xử lý ảnh 110115087 Lâm Thái Thanh Tuấn Đoàn Phước Miền Nguyễn Mộng Hiền 9h30-10h
29/6/2017
4 CS005 Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python và xây dựng ứng dụng 110115108 Lê Trung Hiếu Đoàn Phước Miền Phạm Minh Đương 7h - 7h30
29/6/2017
5 CS010 Xây dựng và quản lý Mail Server cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 110115044 Hứa Huy Tâm Dương Ngọc Vân Khanh Nguyễn Bá Nhiệm 13h-13h30
04/7/2017
6 CS007 Tìm hiểu về các công nghệ mạng WAN 110115052 Trần Thị Hồng Trang Dương Ngọc Vân Khanh Huỳnh Văn Thanh 15h-15h30
04/7/2017
7 CS008 Tìm hiểu về các dịch vụ kết nối Internet tại Việt Nam 110115090 Nguyễn Thị Ngọc Thư Dương Ngọc Vân Khanh Nguyễn Hoàng Duy Thiện 16h-16h30
04/7/2017
8 CS009 Xây dựng hệ thống mạng cục bộ cho trung tâm đào tạo tin học 110115113 Trần Quí Nhật Dương Ngọc Vân Khanh Huỳnh Văn Thanh 15h30-16h
04/7/2017
9 CS011 Tích hợp các ứng dụng của Google vào website 110115068 Nguyễn Minh Trí Hà Thị Thúy Vi Nguyễn Ngọc Đan Thanh 14h30-15h
05/7/2017
10 CS013 Tìm hiểu và mô phỏng VoIP 110115024 Nguyễn Công Khanh Huỳnh Văn Thanh Nguyễn Bá Nhiệm 14h30-15h
04/7/2017
11 CS012 Tìm hiểu phần mềm Wireshark để phân tích gói tin các dịch vụ mạng cơ bản 110115027 Lâm Vĩnh Lộc Huỳnh Văn Thanh Nguyễn Bá Nhiệm 16h-16h30
04/7/2017
12 CS015 Tìm hiểu về định tuyến IPv6 110115095 Võ Thị Hải Yến Huỳnh Văn Thanh Nguyễn Bá Nhiệm 16h30-17h
04/7/2017
13 CS018 Nghiên cứu và đánh giá giao thức truyền tải đa đường so với đơn đường 110114017 Dương Nguyễn Hoài Phong Khấu Văn Nhựt Nguyễn Bá Nhiệm 15h-15h30
04/7/2017
14 CS019 Nghiên cứu và đánh giá các thuật toán điều khiển tắc nghẽn đơn đường 110114024 Thạch Lâm Thắng Khấu Văn Nhựt Nguyễn Bá Nhiệm 15h30-16h
04/7/2017
15 CS080 Nghiên cứu công nghệ 4G và đánh giá LTE trên điện thoại SAMSUNG với mạng 4G Viettel và mạng 4G Mobifone/Vinaphone 110114027 Nguyễn Thị Tường Vy Khấu Văn Nhựt Nguyễn Hoàng Duy Thiện 13h-13h30
04/7/2017
16 CS078 Nghiên cứu công nghệ 4G và đánh giá LTE trên điện thoại iPhone với mạng 4G Viettel và mạng 4G Mobifone/Vinaphone 110115006 Hứa Thanh Duy Khấu Văn Nhựt Nguyễn Hoàng Duy Thiện 13h30-14h
04/7/2017
17 CS016 Nghiên cứu và đánh giá các loại thiết bị mạng không dây 110115055 Hà Mỹ Trân Khấu Văn Nhựt Nguyễn Bá Nhiệm 7h-7h30
03/7/2017
18 CS079 Nghiên cứu công nghệ 4G và đánh giá thiết bị Cisco 890G 4G LTE 2.0 đối với D-Link 4G LTE DWR 921 110115060 Lưu Hồng Vinh Khấu Văn Nhựt Nguyễn Hoàng Duy Thiện 14h-14h30
04/7/2017
19 CS081 Nghiên cứu công nghệ 4G và đánh giá thiết bị Cisco 880G 4G LTE 2.0 và D-Link DWR-116 Router Wireless N300 3G/4G Multi-WAN Router 110115073 Nguyễn Hữu Khánh Khấu Văn Nhựt Nguyễn Bá Nhiệm 7h30-8h
03/7/2017
20 CS017 Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp bảo mật cho mạng không dây 110115115 Nguyễn Thị Thủy Tiên Khấu Văn Nhựt Nguyễn Bá Nhiệm 8h-8h30
03/7/2017
21 CS022 Ứng dụng cấu trúc B-cây trên dữ liệu có cấu trúc 110115017 Dương Trung Hậu Lê Minh Tự Phạm Minh Đương 13h-13h30
03/7/2017
22 CS023 Ứng dụng stack để khử đệ quy khi duyệt cây nhị phân 110115026 Đỗ Thành Lộc Lê Minh Tự Phạm Minh Đương 13h30-14h
03/7/2017
23 CS021 Cài đặt các phương pháp sắp xếp cơ bản trên danh sách liên kết kép 110115039 Kiên Đa Rích Lê Minh Tự Phạm Minh Đương 14h-14h30
03/7/2017
24 CS020 Cài đặt các phương pháp sắp xếp cơ bản trên danh sách liên kết đơn 110115116 Lê Phước Tường Lê Minh Tự Phạm Minh Đương 14h30-15h
03/7/2017
25 CS025 Tìm hiểu về Web Service và ứng dụng 110115028 Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ Ngô Thanh Huy Nhan Minh Phúc 16h-16h30
03/7/2017
26 CS024 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web JSP (Java Server Pages) 110115067 Nguyễn Phúc Thiện Hoàng Ngô Thanh Huy Nhan Minh Phúc 16h30-17h
03/7/2017
27 CS030 Tìm hiểu và triển khai ứng mạng cảm biến không dây 110115011 Từ Thị Kim Duyên Nguyễn Bá Nhiệm Khấu Văn Nhựt 8h30-9h
03/7/2017
28 CS029 Tìm hiểu và triển khai ứng dụng mạng không dây chuẩn 802.11 110115015 Phạm Ngọc Hân Nguyễn Bá Nhiệm Khấu Văn Nhựt 9h-9h30
03/7/2017
29 CS028 Tìm hiểu và triển khai một ứng dụng thực tế Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT): điều khiển đèn giao thông 110115038 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh Nguyễn Bá Nhiệm Khấu Văn Nhựt 9h30-10h
03/7/2017
30 CS032 Triển khai một hệ thống mạng đơn giản trên GNS3 110115045 Phạm Văn Tiến Nguyễn Bá Nhiệm Huỳnh Văn Thanh 10h30-11h
03/7/2017
31 CS077 Tìm hiểu và triển khai một ứng dụng thực tế Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT): điều khiển đèn trong hộ gia đình 110115051 Đặng Văn Thức Nguyễn Bá Nhiệm Khấu Văn Nhựt 10h-10h30
03/7/2017
32 CS031 Tìm hiểu về các hệ điều hành và ứng dụng mã nguồn mở 110115071 Lâm Công Hưng Nguyễn Bá Nhiệm Dương Ngọc Vân Khanh 13h30-14h
04/7/2017
33 CS027 Tìm hiểu và triển khai dịch vụ mạng trên điện toán đám mây 110115094 Trần Thị Ngọc Yến Nguyễn Bá Nhiệm Dương Ngọc Vân Khanh 14h-14h30
04/7/2017
34 CS035 Xây dựng chương trình chat đơn giản trên Java bằng lập trình socket 110114005 Phạm Văn Cường Nguyễn Bảo Ân Ngô Thanh Huy 13h-13h30
04/7/2017
35 CS036 Xây dựng ứng dụng thi trắc nghiệm trực tuyến trên Java và lập trình socket 110114035 Lê Văn Cương Nguyễn Bảo Ân Nhan Minh Phúc 14h30-15h
04/7/2017
36 CS034 Tìm hiểu về vẽ đồ thị trên web với Google charts 110115012 Phùng Quốc Định Nguyễn Bảo Ân Phạm Thị Trúc Mai 14h-14h30
04/7/2017
37 CS037 Xây dựng web server đơn giản bằng lập trình socket trên Java 110115056 Tải Kiên Trí Nguyễn Bảo Ân Ngô Thanh Huy 13h30-14h
04/7/2017
38 CS043 Tìm hiểu thư viện W3.CSS để thiết kế giao diện Website 110114076 Đào Bào Thị Thu Thảo Nguyễn Ngọc Đan Thanh Phạm Thị Trúc Mai 8h30-9h
03/7/2017
39 CS042 Tìm hiểu thư viện Bootstrap để thiết kế giao diện Website 110115049 Hồ Thị Chúc Thi Nguyễn Ngọc Đan Thanh Phạm Thị Trúc Mai 14h30-15h
04/7/2017
40 CS048 Viết chương trình quản lý thi đua khen thưởng sử dụng Java 110115005 Nguyễn Khánh Duy Nhan Minh Phúc Ngô Thanh Huy 13h-13h30
05/7/2017
41 CS046 Viết chương trình quản lý sổ lên lớp sử dụng Java 110115021 Kim Xuân Hồng Nhan Minh Phúc Nguyễn Bảo Ân 15h-15h30
04/7/2017
42 CS047 Viết chương trình quản lý sổ lên lớp theo hướng đối tượng 110115041 Nguyễn Văn Sang Nhan Minh Phúc Trịnh Quốc Việt 13h30-14h
05/7/2017
43 CS044 Viết chương trình quản lý đánh giá viên chức sử dụng Java 110115061 Lê Thị Hồng Yến Nhan Minh Phúc Trịnh Quốc Việt 14h-14h30
05/7/2017
44 CS049 Viết chương trình quản lý thi đua khen thưởng theo hướng đối tượng  110115069 Nguyễn Hoàng Huy Nhan Minh Phúc Nguyễn Bảo Ân 15h30-16h
04/7/2017
45 CS045 Viết chương trình quản lý đánh giá viên chức theo hướng đối tượng 110115112 Lê Bùi Minh Nhẫn Nhan Minh Phúc Nguyễn Bảo Ân 16h-16h30
04/7/2017
46 CS050 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C# và ứng dụng 110113066 Bùi Nhựt Minh Phạm Minh Đương Nhan Minh Phúc 13h30-14h
29/6/2017
47 CS052 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình PHP và ứng dụng 110115050 Trần Thị Minh Thư Phạm Minh Đương Ngô Thanh Huy 7h30-8h
29/6/2017
48 CS051 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Java và ứng dụng 110115080 Trần Thị Thu Oanh Phạm Minh Đương Nhan Minh Phúc 13h-13h30
29/6/2017
49 CS055 Tìm hiểu ngôn ngữ HTML và ứng dụng  110115008 Võ Đình Duy Phạm Thị Trúc Mai Nguyễn Ngọc Đan Thanh 14h30-15h
29/6/2017
50 CS056 Tìm hiểu Wordpress và ứng dụng 110115034 Hồ Thị Huỳnh Như Phạm Thị Trúc Mai Nguyễn Ngọc Đan Thanh 14h30-15h
30/6/2017
51 CS053 Tìm hiểu các web server và công nghệ web hiện nay 110115035 Trần Thanh Phong Phạm Thị Trúc Mai Đoàn Phước Miền 7h30 - 8h
29/6/2017
52 CS054 Tìm hiểu Joomla và ứng dụng 110115042 Lử Thanh Sơn Phạm Thị Trúc Mai Võ Thành C 13h-13h30
29/6/2017
53 CS058 Cài đặt các phép toán HỘI, GIAO, HIỆU bằng SQL 110115007 Huỳnh Khánh Duy Phan Thị Phương Nam Hà Thị Thúy Vi 14h-14h30
05/7/2017
54 CS061 Thực hiện tối ưu hóa câu truy vấn SQL 110115019 Từ Minh Hiếu Phan Thị Phương Nam Hà Thị Thúy Vi 15h-15h30
05/7/2017
55 CS066 Mô phỏng giải thuật Prim tìm đường cây bao trùm nhỏ nhất 110114022 Thạch Siêng Trầm Hoàng Nam Lê Minh Tự 13h-13h30
04/7/2017
56 CS064 Mô phỏng giải thuật Floyd tìm đường đi ngắn nhất 110115046 Lý Thanh Tùng Trầm Hoàng Nam Phạm Minh Đương 14h-14h30
04/7/2017
57 CS063 Mô phỏng giải thuật Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất 110115054 Lê Phạm Ngọc Trâm Trầm Hoàng Nam Lê Minh Tự 13h30-14h
04/7/2017
58 CS068 Tìm hiểu lập trình Macro trong MS Excel 110115059 Lê Minh Trung Trầm Hoàng Nam Dương Ngọc Vân Khanh 14h30-15h
04/7/2017
59 CS075 Xây dựng CSDL "Quản lý công tác nhân bản đề thi, xử lý phách của Khoa KTCN" và viết các câu truy vấn minh họa 110114048 Dương Vĩ Khang Võ Thành C Phan Thị Phương Nam 13h-13h30
03/7/2017
60 CS076 Xây dựng CSDL "Quản lý công tác ra đề thi, phản biện của Khoa KTCN" và viết các câu truy vấn minh họa 110114069 Trần Huỳnh Anh Phi Võ Thành C Phan Thị Phương Nam 13h30-14h
03/7/2017
61 CS074 Xây dựng CSDL "Quản lý công tác coi thi của Khoa KTCN" và viết các câu truy vấn minh họa 110115030 Thạch Thị Ngoan Võ Thành C Phan Thị Phương Nam 14h-14h30
03/7/2017
62 CS072 Cài đặt từ điển sử dụng bảng băm 110115047 Phạm Nguyễn Đắc Thành Võ Thành C Lê Minh Tự 16h-16h30
03/7/2017
63 CS073 Xây dựng CSDL "Quản lý công tác chấm thi của Khoa KTCN" và viết các câu truy vấn minh họa 110115120 Huỳnh Thị Bảo Trâm Võ Thành C Phan Thị Phương Nam 15h30-16h
03/7/2017