Site news

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 1)

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 1)
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 19 June 2017, 9:25 AM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo tới tất cả các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án cơ sở và chuyên ngành năm 2017 nộp quyển báo cáo và đĩa CD (nếu có) về Văn phòng Bộ môn trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày thứ hai (26/6/2017).

Thời gian dự kiến tổ chức buổi báo cáo đồ án từ ngày 03-07/7/2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Lưu ý:

1. Bộ môn chỉ nhận các báo cáo đã có chữ ký xác nhận hoàn thành của giảng viên hướng dẫn.

2. Sinh viên phải tự đi nộp báo cáo của cá nhân (có ký tên vào danh sách ghi điểm)

3. Ngoài khoảng thời gian quy định trên, Bộ môn xem như sinh viên không hoàn thành báo cáo, sinh viên sẽ nộp lần 2 trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày thứ hai (10/7/2017)