Site news

Quy định thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Quy định thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 13 June 2017, 9:44 PM
 

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp(danh sách đính kèm)

Cơ sở vật chất phục vụ buổi bảo vệ:

- Phòng C71.204 và C71.205.

- Máy chiếu và màn chiếu: 02 bộ (Phòng Quản trị - Thiết bị hỗ trợ).

- Máy tính minh họa, chạy thử chương trình: sinh viên tự chuẩn bị máy tính cá nhân.

Thời gian báo cáo và đánh giá cho từng đề tài

  • Thời gian tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: ngày 19 tháng 6 năm 2017 (từ 13h00 đến 17h00)
  • Thời gian báo cáo và đánh giá cho từng đề tài không quá 45 phút, thời gian chi tiết cho từng phần không vượt quá mức được quy định như sau:

- 15 phút: sinh viên báo cáo tóm tắt khóa luận

- 10 phút: sinh viên minh họa chương trình

- 10 phút: hỏi/đáp

- 10 phút: hội ý và kết luận của hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp