Site news

Thông báo v/v triển khai sử dụng hệ thống máy chủ lưu trữ website và tên miền

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo v/v triển khai sử dụng hệ thống máy chủ lưu trữ website và tên miền
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 6 June 2017, 1:19 AM
 
Căn cứ vào nội dung chương trình trong các kế hoạch đào tạo các lớp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và vừa làm vừa học do Bộ môn quản lý;
Nhằm mục đích tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên, học sinh (sau đây gọi chung là người sử dụng) có không gian lưu trữ để vận hành các trang web phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu, Bộ môn Công nghệ Thông tin thông báo về việc triển khai sử dụng hệ thống máy chủ (server) cho dịch vụ lưu trữ website (web hosting) và tên miền (domain), cụ thể như sau:
1.   Tên miền được cấp là tên miền cấp 5 có dạng your_name.sit.tvu.edu.vn, trong đó your_name là phần tên do người dùng chọn phù hợp với các quy định của Bộ môn.
2.   Thông tin chi tiết về gói dịch vụ lưu trữ web như sau (hệ điều hành Linux CentOS):

Thông số

Giảng viên

Sinh viên, học sinh

Ghi chú

 Tên miền (Domain)

01

01

Web Server: Apache

Database: MySQL

Language: PHP, Perl, Python

File Manager: FTP, HTTP

Web Control Panel: Kloxo

 Băng thông/tháng (Traffic)

10GB

5GB

 Dung lượng lưu trữ (Disk Usage)

2GB

1GB

 Tài khoản FTP (FTP User)

01

01

 Cơ sở dữ liệu MySQL (Database)

03

01


Người sử dụng lập phiếu yêu cầu sử dụng hệ thống lưu trữ website (theo mẫu đính kèm), khai báo trung thực các thông tin cá nhân, gửi yêu cầu cho Bộ môn và có trách nhiệm thực hiện đúng theo các quy định sử dụng của Bộ môn. Sau khi được tạo tài khoản đăng nhập, người sử dụng sẽ được cung cấp các thông tin chi tiết về máy chủ và cách thức đăng nhập, quản trị hệ thống qua thư điện tử.
Mọi thông tin cần tìm hiểu rõ hơn về hệ thống xin vui lòng liên lạc với Bộ môn Công nghệ Thông tin qua địa chỉ thư điện tử bmcntt@tvu.edu.vn hoặc số điện thoại 0294. 3855246 (168).