Site news

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu
by Hoang Duy Thien Nguyen - Friday, 20 January 2017, 10:44 PM
 

Theo thông báo số 2500/TB-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ngày 21 tháng 11 năm 2016, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017. Ngày 06/02/2017 sinh viên, học sinh trở lại Trường học bình thường.