Site news

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 21 December 2016, 8:06 PM
 

Nhà trường thông báo cho toàn thể Giảng viên, Sinh viên và Học sinh được nghỉ Tết Dương lịch liên tục 03 ngày (từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017), ngày 03/01/2017 trở lại giảng dạy và học tập bình thường.

Thông tin chi tiết có thể được xem tại trang web: http://daotao.tvu.edu.vn/index.php/thong-bao-k-hoch/tb-nghi-tet-duong-lich-2017.