Site news

Thông báo về việc đánh giá đồ án học kỳ 2, năm học 2018-2019

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc đánh giá đồ án học kỳ 2, năm học 2018-2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 13 August 2019, 6:32 PM
 

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc báo cáo kết quả thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành như sau:

  1. Danh sách phân công GV chấm báo cáo (chi tiết trong tập tin đính kèm)
  2. Thời gian báo cáo: từ ngày 15 đến ngày 19/8/2018 (các bạn có mặt đúng giờ theo thông báo cụ thể từ GV hướng dẫn)
  3. Địa điểm báo cáo: các phòng C71.204, C71.205, C71.206

Các bạn cần chuẩn bị trước kết quả thực hiện (trình chiếu, minh họa chương trình, ...) theo yêu cầu từ GV hướng dẫn.

Các trường hợp vắng báo cáo hoặc báo cáo không đạt yêu cầu sẽ phải báo cáo lần 2 (thời gian sẽ được thông báo sau).