Site news

Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 23 May 2019, 12:32 AM
 

Bộ môn thông báo đến các SV đã báo cáo KLTN về việc nộp bản chính thức KLTN, cụ thể như sau:

  1. 02 quyển báo cáo viết đóng bìa cứng, có đủ xác nhận, chữ ký của các GV, trình bày theo quy định của Phòng Khảo thí
  2. 02 đĩa CD/DVD có dán nhãn, đặt trong hộp nhựa

Thời gian: từ 8-10h30 ngày thứ năm - 23/5/2019

Địa điểm: C71.201 (thầy Thiện)

Lưu ý:

  1. SV trực tiếp nộp để ký tên váo danh sách ghi điểm
  2. BM không nhận các báo cáo, đĩa chưa thực hiện theo đúng quy định