Site news

Quy định thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019 (lần 1)

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Quy định thời gian báo cáo khóa luận tốt nghiệp năm 2019 (lần 1)
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 6 May 2019, 11:32 AM
 

Lịch báo cáo khóa luận tốt nghiệp(xem danh sách ở mục Khóa luận tốt nghiệp)

Cơ sở vật chất phục vụ buổi báo cáo:

- Phòng C71.204, C71.205 và C71.206.

- Máy chiếu và màn chiếu: 03 bộ (CVHT đăng ký, SV báo cáo đầu tiên ở mỗi buổi mượn, SV báo cáo cuối ở mỗi buổi trả).

- Máy tính minh họa, chạy thử chương trình: sinh viên tự chuẩn bị máy tính cá nhân.

Thời gian báo cáo và đánh giá cho từng đề tài

  • Thời gian tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: các ngày 08, 09 và 10 tháng 5 năm 2019
  • Thời gian báo cáo và đánh giá cho từng đề tài không quá 45 phút, thời gian chi tiết cho từng phần không vượt quá mức được quy định như sau:

- 15 phút: sinh viên báo cáo tóm tắt khóa luận

- 10 phút: sinh viên minh họa chương trình

- 10 phút: hỏi/đáp

- 10 phút: hội ý và kết luận của hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp