Site news

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2019

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Sunday, 21 April 2019, 6:05 PM
 

Bộ môn CNTT thông báo đến tất cả sinh viên các lớp CA16TT, DA15QTM, DA15TT đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp về việc nộp quyển báo cáo để phản biện, cụ thể như sau:

  • Số lượng: 02 bản đóng cuốn thông thường kèm đĩa CD (SV xem hướng dẫn trong quy định số 128)
  • Thời gian: từ 9h00-10h30 ngày 22/4/2019
  • Địa điểm: Văn phòng Bộ môn (C71.201)

Bộ môn sẽ không nhận các báo cáo không thực hiện theo quy định và nộp trễ hạn.

SV xem danh sách GV chấm báo cáo trong mục Khóa luận tốt nghiệp, theo dõi các thông báo tiếp theo.