Site news

Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 16 July 2016, 12:27 AM
 

Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh các lớp đại học khóa 2011, 2012, cao đẳng khóa 2013 và các lớp liên thông vừa làm vừa học tốt nghiệp năm 2016 (dự kiến ngày 13/8 và 20/8/2016).

Nội dung thông báo (file đính kèm)

http://ttsv.tvu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=3238