Site news

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016

 
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2016
by Hoang Duy Thien Nguyen - Friday, 1 January 2016, 9:45 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2016

     Căn cứ Thông báo số 114/TB-UBND ngày 14/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2016;

     Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể công tác đào tạo năm học 2015 - 2016 của Trường Đại học Trà Vinh,

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2016 như sau:

     1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng đến hết ngày 01/01/2016.

Xem chi tiết