Về kiến thức:

 • Khái niệm mã nguồn mở.
 • Hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của hệ điều hành trên Linux.
 • Đánh giá sự ưu và khuyết điểm so với hệ điều hành Windows.

Về kỹ năng chuyên môn:

 • Tự thiết lập được một hệ thống Linux cho người dùng.
 • Sử dụng thành thạo hệ điều hành Ubuntu.
 • Vận hành tốt một hệ thống Ubuntu cho người dùng.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

 • Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường làm việc.
 • Luôn cập nhật thông tin mới hệ điều hành Ubuntu.
 • Khả năng nhận biết về lỗi của hệ thống, đặc điểm về tính chất và kiến thức của chính mình.
 • Khả năng tư duy sáng tạo.
 • Khả năng làm việc theo nhóm.
 • Khả năng thuyết trình trước đám đông