4.1 Về kiến thức:

- Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin

- Sử dụng máy tính cơ bản

- Xử lý văn bản cơ bản

- Xử lý bảng tính cơ bản

- Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Sử dụng Internet cơ bản

4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Phân biệt được các thành phần của một máy tính điện tử

- Thành thạo các thao tác quản lý tập tin, thư mục trên hệ điều hành Windows

- Sử dụng thành thạo bộ Microsoft Office 2013

- Có khả năng tìm kiếm được thông tin cần thiết trên Internet và biết cách sử dụng dịch vụ thư điện tử

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Rèn luyện cho sinh viên tính cẩn thận, tỉ mỉ

- Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của mỗi sinh viên