Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc đánh giá đồ án học kỳ 2, năm học 2018-2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 13 August 2019, 6:32 PM
 

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc báo cáo kết quả thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành như sau:

 1. Danh sách phân công GV chấm báo cáo (chi tiết trong tập tin đính kèm)
 2. Thời gian báo cáo: từ ngày 15 đến ngày 19/8/2018 (các bạn có mặt đúng giờ theo thông báo cụ thể từ GV hướng d...
Read the rest of this topic
(127 words)
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 11 July 2019, 10:34 AM
 

Bộ môn tổ chức hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019 cho các lớp DA16QTM, DA17TT và DA16TT, các mốc thời gian cụ thể như sau:

 1. Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019 (xem tại mục Danh sách đề tài đồ án - niên luận sau khi đã đăng nhập bằng đ...
Read the rest of this topic
(160 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 23 May 2019, 12:32 AM
 

Bộ môn thông báo đến các SV đã báo cáo KLTN về việc nộp bản chính thức KLTN, cụ thể như sau:

 1. 02 quyển báo cáo viết đóng bìa cứng, có đủ xác nhận, chữ ký của các GV, trình bày theo quy định của Phòng Khảo thí
 2. 02 đĩa CD/DVD có dán nhãn, đặt trong hộp nhựa

Thời gian: từ 8-10h30 ngày thứ năm - 23/5/2019

Địa điểm: C71.201 (thầy Thiện)

Lưu ý:

 1. SV trực tiếp nộp để ký tên váo danh sách ghi điểm
 2. BM không nhận các báo cáo, đĩa chưa thực hiện theo đúng quy định
 

Available courses

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

Về kiến thức:

- Hiểu các kiến thức tổng quan về Công nghệ Thông tin; Biết một số thao tác cơ bản trên hệ điều hành Windows

- Thực hiện soạn thảo văn bản với Microsoft Word; Thực hiện xử lý bảng tính với Microsoft Excel

- Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint;  Vận dụng một số dịch vụ trên Internet

Về kỹ năng nghề nghiệp:

- Tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính;  Áp dụng Microsoft Word  để soạn thảo tốt các văn bản;

- Vận dụng tốt các chức năng và các hàm xử lý cơ bản của  Microsoft Excel;  Thiết kế tốt các mẫu trình chiếu cho báo cáo;

- Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet.

Về thái độ và kỹ năng mềm:

- Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung; Làm việc theo nhóm và có tính thẩm mỹ khi trình bày báo cáo

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

Về kiến thức:

- Trình bày các tính năng của phần mềm trình diễn PowerPoint.

- Chỉ ra mục đích, yêu cầu đối với một phần mềm dạy học ở bậc Tiểu học để lựa chọn phần mềm dạy học phù hợp.

- Nhắc lại các thao tác thực hiện trên máy tính để tìm kiếm khai thác trên Internet, gửi và nhận thư điện tử.

Về kỹ năng chuyên môn

- Có thể sử dụng phần mềm PowerPoint; Tìm kiếm khai thác trên Internet, gửi và nhận thư điện tử.

- Vận dụng được những kỹ năng này vào việc soạn bài và tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh tiểu học.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm máy tính để soạn bài giảng, thiết kế trò chơi, tạo hoạt hình, biết sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ tư duy, khai thác hiệu quả các dịch vụ thông dụng của Internet như WWW, Email, tìm kiếm thông tin,…

Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng:

- Trình bày tổng quan về lập trình trên máy tính.

- Thiết kế thuật toán.

- Lập trình giải bài toán bằng ngôn ngữ C.

- Xây dựng hàm.

- Vận dụng kiểu dữ liệu mảng.

- Vận dụng chuỗi kí tự.

- Xây dựng kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Mục tiêu của môn học:

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức và nguyên tắc thực hành  bản về cấu trúc website, biết sử dụng ngôn ngữ HTML thông qua việc định dạng cấu trúc và phương pháp định dạng các thành phần trang web như văn bản, hình ảnh, liên kết, bảng biểu, video, flash, … Giới thiệu một số công cụ thiết kế web hiệu quả và các ứng dụng truyền thông số khác.

- Mục đích chính của môn học nhằm trang bị kỹ năng thực tế cho sinh viên, biết sử dụng hiệu quả và sáng tạo công cụ truyền thông đa phương tiện để truyền đạt trên Internet.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính

- Xử lý văn bản

- Sử dụng bảng tính

- Sử dụng trình chiếu

- Sử dụng internet

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính

- Xử lý văn bản

- Sử dụng bảng tính

- Sử dụng trình chiếu

- Sử dụng internet

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Sinh viên hiểu được kiến thức cơ bản về Công nghệ Thông tin

- Sử dụng máy tính

- Xử lý văn bản MS Word

- Sử dụng bảng tính MS Excel

- Sử dụng trình chiếu Power Point

- Sử dụng Internet

Sau khi học xong môn học, sinh viên sẽ có khả năng:

 1. Trình bày tổng quan về Công nghệ Thông tin;
 2. Làm việc tTrình rên hệ điều hành Windows;
 3. Soạn thảo văn bản với MS Word;
 4. Xử lý bảng tính với MS Excel; T
 5. ạo tập tin trình diễn với MS Powerpoint;
 6. Vận dụng một số dịch vụ trên Internet.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:
4.1. Về kiến thức:
- Kiến thức tổng quan về máy tính điện tử;
- Làm việc trên hệ điều hành Microsoft Windows 10;
- Soạn thảo văn bản với Microsoft Word 2013;
- Xử lý bảng tính với Microsoft Excel 2013;
- Tạo tập tin trình diễn với Microsoft Powerpoint 2013;
- Vận dụng một số dịch vụ trên Internet.
4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp:
- Tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy tính;
- Soạn thảo tốt các văn bản;
- Vận dụng tốt các chức năng và các hàm xử lý cơ bản của MS Excel;
- Thiết kế tốt các mẫu trình chiếu cho báo cáo;
- Tìm kiếm và chia sẻ thông tin trên Internet.
4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:
- Giữ gìn vệ sinh phòng máy và bảo quản tài sản chung;
- Làm việc theo nhóm và có tính thẩm mỹ khi trình bày báo cáo.

Sau khi học xong môn học sinh viên có khả năng:

 1. Trình bày tổng quan về Công nghệ Thông tin;
 2. Làm việc trên hệ điều hành Windows;
 3. Soạn thảo văn bản với MS Word;
 4. Xử lý bảng tính với MS Excel;
 5. Tạo tập tin trình diễn với MS Powerpoint;
 6. Vận dụng một số dịch vụ Internet.

-          Vận dụng các chức năng cơ bản cũng như chức năng nâng cao của Microsoft Word vào việc soạn giáo án.

-          Vận dụng thành thạo các kỹ năng soạn bài giảng trình chiếu.

-          Vận dụng được các công cụ đơn giản để cắt sửa ảnh và ứng dụng các ảnh đã chỉnh sửa vào soạn giảng.

-          Ứng dụng phần mềm  Photo Story,  Windows Movie Maker  và Proshow Producer  để xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh.

-          Vận dụng các kỹ thuật tìm kiếm trên Google và thiết lập địa chỉ Email cá nhân và tạo nhóm Gmail.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lập trình cho thiết bị di động. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng phân tích và thiết kế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của việc lập trình cho thiết bị di động trên các môi trường hệ điều hành khác nhau và kỹ năng làm việc nhóm, viết và trình bày báo cáo.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về xây dựng website bằng ngôn ngữ C# kết hợp sử dụng Web Service. Đồng thời thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng về sử dụng các phương thức web services, WCF Service, PayPal Services, từ đó học viên có thể xây dựng các ứng dụng Web trong nhiều lĩnh vực khác nhau với C#.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý một dự án CNTT. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng quản lý các lĩnh vực trong quản lý  dự án CNTT. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về làm việc nhóm, quản lý nhóm và kỹ năng đàm phán.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng tiếp cận và thực hiện dự án phần mềm. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.

 

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản truyền thông mạng không dây, một số kỹ thuật được triển khai trong các mô hình mạng thực tế, những ưu, khuyết điểm của việc sử dụng mạng không dây việc phát triển các hệ thống mạng. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết lập, vận hành một hệ thống mạng không dây trong các mô hình mạng thực tế. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò và trách nhiệm của người kỹ sư CNTT và kỹ năng học tập chủ động; tự phát triển kiến thức nghề nghiệp; ham tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ cơ bản của mạng máy tính.Đồng thời, môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng xây dựng và vận hành một hệ thống mạng Windows Server 2012.

Môn học trang bị cho SV các kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

-       Trình bày tổng quan hệ điều hành Server và hệ thống Active Directory;

-       Phân biệt các loại tài khoản người dùng;

-       So sánh chính sách hệ thống và chính sách nhóm;

-       Mô tả sự khác nhau giữa Basic Disk và Dynamic Disk;

-       Trình bày các loại quyền truy cập tài nguyên và các dịch vụ mạng;

-       Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống mạng với các dịch vụ mạng theo yêu cầu;

-       Khắc phục các sự cố thường gặp trong một hệ thống mạng.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu như: mô tả tổng quan về Cơ sở dữ liệu (CSDL); sử dụng đại số quan hệ để viết biểu thức quan hệ; kiểm tra ràng buộc toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ; thực hiện chuẩn hóa lược đồ quan hệ. Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết câu truy vấn bằng SQL.

Môn học giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình theo phương pháp hướng đối tượng.Đồng thời môn học cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng viết chương trình trên ngôn ngữ cấp cao. Môn học cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc các định được các giả thiết, tiêu chuẩn và minh chứng để đưa ra quyết định phù hợp và kỹ năng tư duy tổng thể vấn đề.

Khi học xong môn học này, người học sẽ:

- Hiểu tổng quan về ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), trình bày được những lĩnh vực ứng dụng cơ bản của CNTT trong cuộc sống.

- Trình bày những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức mà những người làm trong lĩnh vực CNTT cần có.

- Trình bày được những khái niệm cơ bản của CNTT như đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ, mạng máy tính…

- Hiểu và áp dụng được cách thức diễn đạt một thuật toán bằng các lưu đồ, mã giả

- Lập trình được một ứng dụng cơ bản thông qua ngôn ngữ lập trình trực quan Alice.

Khi học xong môn học này, người học sẽ:

- Hiểu tổng quan về ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), trình bày được những lĩnh vực ứng dụng cơ bản của CNTT trong cuộc sống.

- Trình bày những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức mà những người làm trong lĩnh vực CNTT cần có.

- Trình bày được những khái niệm cơ bản của CNTT như đầu vào, đầu ra, thiết bị lưu trữ, mạng máy tính…

- Hiểu và áp dụng được cách thức diễn đạt một thuật toán bằng các lưu đồ, mã giả

- Lập trình được một ứng dụng cơ bản thông qua ngôn ngữ lập trình trực quan Alice.