Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu
by Hoang Duy Thien Nguyen - Friday, 20 January 2017, 10:44 PM
 

Theo thông báo số 2500/TB-ĐHTV của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh ngày 21 tháng 11 năm 2016, sinh viên, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017. Ngày 06/02/2017 sinh viên, học sinh trở lại Trường học bình thường.

 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 - 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 9 January 2017, 3:15 PM
 

Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013, 2014, 2015, 2016.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên ...

Read the rest of this topic
(353 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 21 December 2016, 8:06 PM
 

Nhà trường thông báo cho toàn thể Giảng viên, Sinh viên và Học sinh được nghỉ Tết Dương lịch liên tục 03 ngày (từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017), ngày 03/01/2017 trở lại giảng dạy và học tập bình thường.

Thông tin chi tiết có thể được xem tại trang web: http://daotao.tvu.edu.vn/index.php/thong-bao-k-hoch/tb-nghi-tet-duong-lich-2017.