Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo tạm dừng mở cửa phòng máy tính C71.205
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 21 June 2017, 1:39 AM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin tạm dừng mở cửa phòng máy tính cho sinh viên tự học (C71.205) từ nay đến hết ngày 25/6/2017 do các giảng viên phải tập trung tham gia công tác coi thi Trung học phổ thông quốc gia 2017.

Từ ngày 26/6/2017 trở đi, phòng máy tính sẽ được sử dụng lại như thường lệ.

Chúc các em học tốt!

 

 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành (lần 1)
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 19 June 2017, 9:25 AM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo tới tất cả các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án cơ sở và chuyên ngành năm 2017 nộp quyển báo cáo và đĩa CD (nếu có) về Văn phòng Bộ môn trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày thứ hai (26/6/2017).

Thời gian dự kiến tổ chức buổi báo cáo đồ án ...

Read the rest of this topic
(168 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thời gian nộp báo cáo đồ án lần 1
by Hoang Duy Thien Nguyen - Saturday, 17 June 2017, 4:08 PM
 

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo tới tất cả các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án cơ sở và chuyên ngành năm 2017 nộp quyển báo cáo và đĩa CD (nếu có) về Văn phòng Bộ môn trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày thứ hai (19/6/2017).

Thời gian dự kiến tổ chức buổi báo cáo đồ án ...

Read the rest of this topic
(168 words)