Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo v/v đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm 2018
by Hoang Duy Thien Nguyen - Monday, 19 March 2018, 12:53 PM
 

Bộ môn thông báo đến các em sinh viên năm cuối xem thông tin về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và có thể bắt đầu đăng ký đề tài trực tuyến (đăng nhập bằng tài khoản thư điện tử sinh viên) từ 13h00 ngày 19/3/2018.

 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp các lớp cuối khóa
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 15 March 2018, 10:25 PM
 

Bộ môn thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp của các lớp như sau:

  1. Lớp CA15TT: từ 14 giờ đến 16 giờ thứ ba (20/3/2018)
  2. Lớp DA14TT: từ 14 giờ đến 16 giờ thứ ba (20/3/2018)
  3. Lớp DA14QTM: từ 14 giờ đến 16 giờ thứ ba (03/4/2018)

Lưu ý:

  1. Báo cáo viết phải trình bày theo mẫu đã quy đị...
Read the rest of this topic
(152 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp các lớp DA14TT, DA14QTM, CA15TT
by Hoang Duy Thien Nguyen - Wednesday, 14 March 2018, 7:13 PM
 

Căn cứ kế hoạch tổng thể của các lớp DA14TT, DA14QTM, CA15TT năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học Công nghệ thông tin khóa 2014 và lớp Cao đẳng Công nghệ thông tin khóa 2015;

Bộ môn Công nghệ thông tin thông báo đến các cố vấn học tập, giả...

Read the rest of this topic
(272 words)