Site news

Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo về việc đánh giá đồ án học kỳ 2, năm học 2018-2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Tuesday, 13 August 2019, 6:32 PM
 

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc báo cáo kết quả thực hiện đồ án cơ sở ngành và chuyên ngành như sau:

  1. Danh sách phân công GV chấm báo cáo (chi tiết trong tập tin đính kèm)
  2. Thời gian báo cáo: từ ngày 15 đến ngày 19/8/2018 (các bạn có mặt đúng giờ theo thông báo cụ thể từ GV hướng d...
Read the rest of this topic
(127 words)
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 11 July 2019, 10:34 AM
 

Bộ môn tổ chức hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án Cơ sở ngành và Chuyên ngành đợt tháng 7 năm 2019 cho các lớp DA16QTM, DA17TT và DA16TT, các mốc thời gian cụ thể như sau:

  1. Tìm hiểu và chọn đề tài: đến hết ngày 20/7/2019 (xem tại mục Danh sách đề tài đồ án - niên luận sau khi đã đăng nhập bằng đ...
Read the rest of this topic
(160 words)
 
Picture of Hoang Duy Thien Nguyen
Thông báo nộp bản chính thức KLTN năm 2019
by Hoang Duy Thien Nguyen - Thursday, 23 May 2019, 12:32 AM
 

Bộ môn thông báo đến các SV đã báo cáo KLTN về việc nộp bản chính thức KLTN, cụ thể như sau:

  1. 02 quyển báo cáo viết đóng bìa cứng, có đủ xác nhận, chữ ký của các GV, trình bày theo quy định của Phòng Khảo thí
  2. 02 đĩa CD/DVD có dán nhãn, đặt trong hộp nhựa

Thời gian: từ 8-10h30 ngày thứ năm - 23/5/2019

Địa điểm: C71.201 (thầy Thiện)

Lưu ý:

  1. SV trực tiếp nộp để ký tên váo danh sách ghi điểm
  2. BM không nhận các báo cáo, đĩa chưa thực hiện theo đúng quy định
 

Courses